Ägare

Ägarförteckning per den 30 juni 2017

Ägare      Antal aktier      Innehav (%)      Röster (%)
Nortal Investments AB 13 880 467 27,2 27,2
LMK Forward AB 9 191 427 18,0 18,0
Hasselgården Holding AB 5 150 000 10,1 10,1
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 2 826 861 5,5 5,5
Nocroc Ventures AB 2 078 656 4,1 4,1
Övriga aktieägare 17 895 614 35,1 35,1
Totalt antal aktier i Clemondo     51 023 025 100,0 100,0